Akademik Personel İşleri Şube Müdürlüğü

1-Üniversitemiz Birimlerinin teklifleri doğrultusunda Akademik kadro ihtiyacının belirlenmesi,

2- Akademik Personel Hizmet Belgelerinin hazırlanması.

3- Akademik kadro listelerinin hazırlanması.

4- YÖK ile yapılan yazışmalar.

5- Akademik personelin yeniden atanma işlemleri.

6- Akademik personelin terfi işlemleri.

7- Akademik personelin hizmet değerlendirmeleri.

8- 2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca Üniversitemizde çalışan sözleşmeli yabancı uyruklu  personel işlemleri.

9- 2547 sayılı Kanunun 23. maddesi Dr.Öğr.Üyesi, 24. maddesi Doçent, 26. maddesi Profesör, 31. maddesi Öğretim Görevlisi,  50-d maddesi Araştırma Görevlilerine ait atama işlemleri.

10- Naklen gelen ve giden öğretim elemanlarına ait yazışmalar.

11- 2547 sayılı Kanunun 35. maddesine göre bir Üniversite adına bir diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim gören Araştırma Görevlilerine ait işlemler.

12- 1416 sayılı Kanuna göre Üniversitemiz adına Yurt dışında eğitim gören Araştırma Görevlilerine ait işlemler.

13- Kadroların izin ve aktarma işlemleri (YÖK'den)

14- Profesörlük, Doçentlik başvuru ve yayınlarının jüri üyelerine ulaştırılması.

15- Disiplin cezalarının YÖK'e bildirilmesi.

16- Kadro ilan işlemleri. (İzinli Öğretim Üyeleri kadroların Resmi Gazetede ve Ulusal Gazetede yayınlanarak duyurulmasının sağlanması,)

17- Akademik personelin tüm bilgilerinin ve değişikliklerinin (HİTAP) programına işlenmesi.

18- Akademik kadroların 3 aylık periyotlarla düzenli olarak BUMKO’ya işlenmesi,

19 -Akademik kadrolarda meydana gelen değişikliklerin YÖKSİS veritabanına işlenmesi,

20-Üniversitemize atanan, ayrılan, Kadro Unvan ve Yer Değişikliği ile Terfilerin kadrolara işlenmesi,

21-Üniversitemize tahsis edilen mevcut akademik kadroların unvan ve dereceleri itibariyle dolu ve boş durumunu gösteren bilgilerle birlikte, dolu kadro değişikliği, boş kadro değişikliği ve ihdas edilmesi istenilen kadro tekliflerimizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği tarih de onayına sunulması,

22- İzinli Öğretim Elemanı (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi) kadrolarına atama yapılabilmesi için, YÖKSİS’de ilan girişinin yapılması,  ön değerlendirme ve sınav sonuçlarının takip edilmesi ve duyurulması,